There are 20,453 titles available from DOAJ Directory of Open Access Journals

 1. هیدروژیولوژی (ISSN: 2588-3011,EISSN: 2588-4069)
 2. 한국치위생학회지 (ISSN: 2287-1705,EISSN: 2288-2294)
 3. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві (ISSN: 2220-7481,EISSN: 2410-2156)
 4. Біофізичний вісник (ISSN: 2075-3810,EISSN: 2075-3829)
 5. توثیق (ISSN: 2790-9271,EISSN: 2790-928X)
 6. Вивліоѳика (ISSN: 2333-1658)
 7. Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого: Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія (ISSN: 2075-7190,EISSN: 2663-5704)
 8. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (ISSN: 2224-9516,EISSN: 2224-9524)
 9. Известия высших учебных заведений: Прикладная нелинейная динамика (ISSN: 0869-6632,EISSN: 2542-1905)
 10. Социологическая наука и социальная практика (ISSN: 2308-6416,EISSN: 2413-6891)
 11. Интегративная физиология (EISSN: 2687-1270)
 12. Детские чтения (ISSN: 2304-5817,EISSN: 2686-7052)
 13. مطالعات مدیریت راهبردی (ISSN: 2228-6853,EISSN: 2676-6744)
 14. 矿业科学学报 (ISSN: 2096-2193)
 15. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم (ISSN: 2008-7993,EISSN: 2008-8442)
 16. Сельскохозяйственные машины и технологии (ISSN: 2073-7599,EISSN: 2618-6748)
 17. Известия Саратовского университета. Новая серия: Серия Химия. Биология. Экология (ISSN: 1816-9775,EISSN: 2541-8971)
 18. روانشناسی و روانپزشکی شناخت (ISSN: 2588-6657,EISSN: 2476-2962)
 19. Праці Теріологічної школи (ISSN: 2312-2749,EISSN: 2074-2274)
 20. 智慧农业 (ISSN: 2096-8094)
 21. Концепт: философия, религия, культура (ISSN: 2541-8831,EISSN: 2619-0540)
 22. توسعه آموزش جندی‌شاپور (ISSN: 2251-6506)
 23. Космические аппараты и технологии (ISSN: 2618-7957)
 24. Актуальні проблеми міжнародних відносин (ISSN: 2308-6912,EISSN: 2663-8959)
 25. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук (ISSN: 2616-7654,EISSN: 2617-8427)
 26. Инженерные технологии и системы (ISSN: 2658-4123,EISSN: 2658-6525)
 27. Вісник Національного технічного університету "ХПÌ": Системний аналіз, управління та інформаційні технології (ISSN: 2079-0023,EISSN: 2410-2857)
 28. Український стоматологічний альманах (ISSN: 2409-0255)
 29. Конституційно-правові академічні студії (ISSN: 2663-5399,EISSN: 2663-5402)
 30. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка (ISSN: 1728-2667,EISSN: 2079-908X)
 31. مجله اپیدمیولوژی ایران (ISSN: 1735-7489,EISSN: 2228-7507)
 32. 炎症・再生 : 日本炎症・再生医学会雑誌 (ISSN: 1880-9693,EISSN: 1880-8190)
 33. Економічний вісник Державного вищого навчального закладу Український державний хіміко-технологічний університет (ISSN: 2415-3974,EISSN: 2664-2670)
 34. اسلام و مدیریت (ISSN: 2345-6698,EISSN: 2588-4697)
 35. Недвижимость: экономика, управление (ISSN: 2073-8412,EISSN: 3034-1485)
 36. Успехи физики металлов (ISSN: 1608-1021,EISSN: 2617-0795)
 37. علوم و فنون نظامی (ISSN: 2008-191X,EISSN: 2676-4520)
 38. 山东中医杂志/#/山東中醫雜誌 (ISSN: 0257-358X)
 39. 精准医学杂志 (ISSN: 2096-529X)
 40. Системи озброєння і військова техніка (ISSN: 1997-9568,EISSN: 2518-1580)
 41. مطالعات اسلام و روانشناسی (ISSN: 2008-1103,EISSN: 2588-4727)
 42. Наукові записки НаУКМА: Філософія та релігієзнавство (ISSN: 2617-1678)
 43. علمیات (ISSN: 2519-6480,EISSN: 2663-5828)
 44. Известия Саратовского университета. Новая серия Серия: Физика (ISSN: 1817-3020,EISSN: 2542-193X)
 45. Античная древность и средние века (ISSN: 0320-4472,EISSN: 2687-0398)
 46. Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія (ISSN: 2304-9359,EISSN: 2663-6964)
 47. Литературный факт (ISSN: 2541-8297,EISSN: 2542-2421)
 48. زیست‌شناسی کاربردی (ISSN: 2251-7901,EISSN: 2538-2187)
 49. مهندسی صنایع و مدیریت شریف (ISSN: 2676-4741,EISSN: 2676-475X)
 50. Сучасна педіатрія: Україна (ISSN: 2663-7553,EISSN: 2706-6134)