There are 20,453 titles available from DOAJ Directory of Open Access Journals

 1. 南方能源建设 (ISSN: 2095-8676)
 2. Население и экономика (EISSN: 2658-3798)
 3. الفكر الإسلامي المعاصر (ISSN: 2707-515X,EISSN: 2707-5168)
 4. Хабаршы. Заң сериясы (ISSN: 1563-0366,EISSN: 2617-8362)
 5. Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения (ISSN: 1991-2919,EISSN: 2619-1172)
 6. Вестник Свято-Филаретовского института (ISSN: 2658-7599,EISSN: 2713-3141)
 7. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології (ISSN: 1816-5230,EISSN: 2617-3794)
 8. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (ISSN: 1607-2197,EISSN: 2423-6152)
 9. Культура України (ISSN: 2410-5325,EISSN: 2522-1140)
 10. Латиноамериканский исторический альманах (ISSN: 2305-8773,EISSN: 2713-0282)
 11. Зерновое хозяйство России (ISSN: 2079-8725,EISSN: 2079-8733)
 12. 新医学/#/新醫學 (ISSN: 0253-9802)
 13. مجله دانش حسابداری (ISSN: 2008-8914)
 14. Андрология и генитальная хирургия (ISSN: 2070-9781,EISSN: 2412-8902)
 15. Туризм и гостеприимство (ISSN: 2410-3810,EISSN: 2524-2385)
 16. Економіка розвитку (ISSN: 1683-1942,EISSN: 2304-6155)
 17. Музыкальное искусство и образование (ISSN: 2309-1428)
 18. نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان (ISSN: 2538-5240,EISSN: 2783-3216)
 19. Фармакогенетика и Фармакогеномика (ISSN: 2686-8849,EISSN: 2588-0527)
 20. معرفت کلامی (ISSN: 2008-8876,EISSN: 2980-8316)
 21. Крымское историческое обозрение (ISSN: 2313-612X,EISSN: 2712-813X)
 22. المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية (EISSN: 2415-4822)
 23. توسعه فضاهای پیراشهری (ISSN: 2676-4164,EISSN: 2676-4172)
 24. Российский технологический журнал (ISSN: 2782-3210,EISSN: 2500-316X)
 25. 脈管学 (ISSN: 0387-1126,EISSN: 1880-8840)
 26. Освітологічний дискурс (ISSN: 2312-5829)
 27. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия (ISSN: 1684-4386,EISSN: 2686-9586)
 28. Књижевна историја (ISSN: 0350-6428,EISSN: 2738-151X)
 29. 地质科技通报 (ISSN: 2096-8523)
 30. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی (پیوسته) (ISSN: 2676-7503,EISSN: 2676-7511)
 31. 光通信研究 (ISSN: 1005-8788)
 32. Слобожанський науково-спортивний вісник (ISSN: 1991-0177,EISSN: 1999-818X)
 33. Вестник Мининского университета (ISSN: 2307-1281)
 34. آینده پژوهی ایران (ISSN: 2676-6191,EISSN: 2676-6183)
 35. حقوق بشر (ISSN: 2423-6489,EISSN: 2538-6360)
 36. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки (ISSN: 2617-8222,EISSN: 2617-8230)
 37. 中国农村水利水电/#/中國農村水利水電 (ISSN: 1007-2284)
 38. Теория и практика судебной экспертизы (ISSN: 1819-2785,EISSN: 2587-7275)
 39. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی (EISSN: 2645-8020)
 40. Радіоелектронні і комп'ютерні системи (ISSN: 1814-4225,EISSN: 2663-2012)
 41. Металознавство та обробка металів (ISSN: 2073-9583,EISSN: 2664-2441)
 42. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت (EISSN: 2538-2810)
 43. 中西医结合护理 (ISSN: 2709-1961,EISSN: 2618-0219)
 44. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی (ISSN: 1735-1235,EISSN: 3041-9360)
 45. Труды Института системного программирования РАН (ISSN: 2079-8156,EISSN: 2220-6426)
 46. Економічні інноваціїї (ISSN: 2524-003X,EISSN: 2616-5430)
 47. Клиническая и экспериментальная тиреоидология (ISSN: 1995-5472,EISSN: 2310-3787)
 48. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»: Серія «Хімічна інжене (ISSN: 2617-9741,EISSN: 2664-1763)
 49. Історико-політичні проблеми сучасного світу (ISSN: 2519-4518,EISSN: 2617-2372)
 50. Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України (ISSN: 1727-9895,EISSN: 2786-7064)