There are 20,453 titles available from DOAJ Directory of Open Access Journals

 1. Международный журнал сердца и сосудистых заболеваний (ISSN: 2311-1623,EISSN: 2311-1631)
 2. الرافدین للحقوق (ISSN: 1819-1746,EISSN: 2664-2778)
 3. Фізико-математична освіта (ISSN: 2413-1571,EISSN: 2413-158X)
 4. 指挥控制与仿真/#/指揮控制與模擬 (ISSN: 1673-3819)
 5. پژوهش و توسعه جنگل (ISSN: 2476-3551)
 6. Вестник анестезиологии и реаниматологии (ISSN: 2078-5658,EISSN: 2541-8653)
 7. 灌溉排水学报/#/灌溉排水學報 (ISSN: 1672-3317)
 8. Вестник СибАДИ (ISSN: 2071-7296,EISSN: 2658-5626)
 9. 水土保持通报/#/水土保持通報 (ISSN: 1000-288X)
 10. Філософія освіти (ISSN: 2309-1606,EISSN: 2616-7662)
 11. هنر اسلامی (ISSN: 1735-708X,EISSN: 2676-7759)
 12. 順天堂医事雑誌 (ISSN: 2187-9737,EISSN: 2188-2126)
 13. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво (ISSN: 2616-7581,EISSN: 2617-4030)
 14. 대한외상학회지 (ISSN: 1738-8767,EISSN: 2287-1683)
 15. Конденсированные среды и межфазные границы (ISSN: 1606-867X,EISSN: 2687-0711)
 16. Корпоративные финансы (ISSN: 2073-0438)
 17. Пенитенциарная наука (ISSN: 2686-9764)
 18. 中国儿童保健杂志/#/中國兒童保健雜誌 (ISSN: 1008-6579)
 19. Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология (ISSN: 2542-0445,EISSN: 2712-8946)
 20. 한국해양공학회지 (ISSN: 1225-0767,EISSN: 2287-6715)
 21. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион: Физико-математические науки (ISSN: 2072-3040)
 22. بیمارستان (ISSN: 2008-1928,EISSN: 2228-7450)
 23. 食品工业科技/#/食品工業科技 (ISSN: 1002-0306)
 24. الآفاق اسلامی و تحقیقی مجلہ (ISSN: 2789-3820,EISSN: 2789-3839)
 25. 食品与机械/#/食品與機械 (ISSN: 1003-5788)
 26. عصب روانشناسی (ISSN: 2476-5023,EISSN: 2538-5623)
 27. Управління розвитком (ISSN: 2413-9610,EISSN: 2663-2365)
 28. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (ISSN: 2306-4994,EISSN: 2310-8770)
 29. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія (ISSN: 2305-3127,EISSN: 2664-3790)
 30. 油气储运/#/油氣儲運 (ISSN: 1000-8241)
 31. Геохімія техногенезу (ISSN: 2664-3936,EISSN: 2664-3944)
 32. 日本血管外科学会雑誌 (ISSN: 0918-6778,EISSN: 1881-767X)
 33. 中国公共卫生/#/中國公共衛生 (ISSN: 1001-0580)
 34. Биопрепараты: Профилактика, диагностика, лечение (ISSN: 2221-996X,EISSN: 2619-1156)
 35. Вестник КазНУ. Серия математика, механика, информатика (ISSN: 1563-0277,EISSN: 2617-4871)
 36. Стратегические решения и риск-менеджмент (ISSN: 2618-947X,EISSN: 2618-9984)
 37. Вестник Кемеровского государственного университета (ISSN: 2078-8975,EISSN: 2078-8983)
 38. Визуальная теология (ISSN: 2713-1610,EISSN: 2713-1955)
 39. المجلة العراقية للعلوم الاحصائية (ISSN: 1680-855X,EISSN: 2664-2956)
 40. مدل‌سازی و مدیریت آب و خاک (EISSN: 2783-2546)
 41. Геодинамика и тектонофизика (EISSN: 2078-502X)
 42. پژوهشنامه خراسان بزرگ (ISSN: 2251-6131,EISSN: 2717-1671)
 43. فصلنامه ابن سینا (EISSN: 1735-9503)
 44. 대한환경공학회지 (ISSN: 1225-5025)
 45. Социально-экологические технологии (ISSN: 2500-2961)
 46. Журнал медико-биологических исследований (EISSN: 2542-1298)
 47. پژوهش در دین و سلامت (ISSN: 2383-4331,EISSN: 2383-4323)
 48. Праці Наукового товариства імені Шевченка. Медичні науки (ISSN: 2708-8634,EISSN: 2708-8642)
 49. Клінічна та профілактична медицина (ISSN: 2616-4868)
 50. Научен вектор на Балканите (ISSN: 2603-4840,EISSN: 2683-1104)