There are 20,489 titles available from DOAJ Directory of Open Access Journals

 1. Креативная хирургия и онкология (ISSN: 2076-3093,EISSN: 2307-0501)
 2. Український радіологічний та онкологічний журнал (ISSN: 2708-7166,EISSN: 2708-7174)
 3. پژوهشنامه فلسفه دین (ISSN: 2228-6578,EISSN: 2228-6586)
 4. Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление (ISSN: 1999-4508,EISSN: 2686-8253)
 5. Финно-угорский мир (ISSN: 2076-2577,EISSN: 2541-982X)
 6. افکار (ISSN: 2616-9223,EISSN: 2616-8588)
 7. 网络与信息安全学报 (ISSN: 2096-109X)
 8. Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация (ISSN: 2500-0365)
 9. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион: Общественные науки (ISSN: 2072-3016)
 10. Сорбционные и хроматографические процессы (ISSN: 1680-0613)
 11. РМЖ "Клиническая офтальмология" (ISSN: 2311-7729,EISSN: 2619-1571)
 12. Кібербезпека: освіта, наука, техніка (EISSN: 2663-4023)
 13. Науковий Вісник Південноукраїнського Національного Педагогічного Університету імені К. Д. Ушинського (ISSN: 2414-5076,EISSN: 2617-6688)
 14. Цифровое право (EISSN: 2686-9136)
 15. Історія науки і техніки (ISSN: 2415-7422,EISSN: 2415-7430)
 16. الأستاذ (ISSN: 0552-265X,EISSN: 2518-9263)
 17. Радіоелектроніка, інформатика, управління (ISSN: 1607-3274,EISSN: 2313-688X)
 18. Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья (EISSN: 2713-2021)
 19. 学術情報処理研究 (ISSN: 1343-2915,EISSN: 2433-7595)
 20. Фармакоэкономика (ISSN: 2070-4909,EISSN: 2070-4933)
 21. Актуальні питання масової комунікації (ISSN: 2312-5160,EISSN: 2786-4502)
 22. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки (ISSN: 2072-8514)
 23. Железобетонные конструкции (ISSN: 2949-1622,EISSN: 2949-1614)
 24. مطالعات روانشناختی (ISSN: 2538-2942,EISSN: 2538-2950)
 25. Дифференциальная геометрия многообразий фигур (ISSN: 0321-4796,EISSN: 2782-3229)
 26. علوم و مهندسی آبیاری (ISSN: 2588-5952,EISSN: 2588-5960)
 27. 广西植物/#/廣西植物 (ISSN: 1000-3142)
 28. پزشکی بالینی ابن سینا (ISSN: 2588-722X,EISSN: 2588-7238)
 29. Український соціум (ISSN: 1681-116X,EISSN: 2518-735X)
 30. Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов (ISSN: 2226-4442,EISSN: 2658-4360)
 31. Рукописна та книжкова спадщина України (ISSN: 2222-4203)
 32. Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтв (EISSN: 2519-4801)
 33. مجلة الموصل للتمريض (ISSN: 2311-8784,EISSN: 2663-0311)
 34. 电力系统保护与控制/#/電力系統保護與控制 (ISSN: 1674-3415)
 35. Український журнал серцево-судинної хірургії (ISSN: 2664-5963,EISSN: 2664-5971)
 36. مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة (ISSN: 1110-7898,EISSN: 2636-2929)
 37. مجلة كلية المعارف الجامعة (ISSN: 1815-3364,EISSN: 2709-1155)
 38. فصلنامه بورس اوراق بهادار (ISSN: 2228-5431,EISSN: 2820-9893)
 39. Екологично инженерство и опазване на околната среда (ISSN: 1311-8668,EISSN: 2367-8429)
 40. Безопасность и риск фармакотерапии (ISSN: 2312-7821,EISSN: 2619-1164)
 41. پژوهشهای علوم دامی ایران (ISSN: 2008-3106,EISSN: 2423-4001)
 42. مجله دامپزشکی ایران (ISSN: 1735-6873,EISSN: 2676-704X)
 43. زبان و ادب فارسی (ISSN: 2251-7979,EISSN: 2676-6779)
 44. مدیریت بهره وری (ISSN: 2716-9979)
 45. Российский паразитологический журнал (ISSN: 1998-8435,EISSN: 2541-7843)
 46. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Серія Екологія (ISSN: 1992-4259)
 47. Лëд и снег (ISSN: 2076-6734,EISSN: 2412-3765)
 48. طب کار (ISSN: 2251-7189,EISSN: 2251-8274)
 49. Пернатые хищники и их охрана (ISSN: 1814-0076,EISSN: 1814-8654)
 50. Вестник Авиценны = Паёми Сино (ISSN: 2074-0581,EISSN: 2959-6327)