Dereito: Revista Xuridica da Universidade de Santiago de Compostela

Alternate Titles:Dereito
Publisher:Universidade, Servicio de Publicacions e Intercambio Cientifico
ISSN:1132-9947
E-ISSN:2174-0690
Available online:AvailabilityUsage Restrictions
EBSCOhost Academic Search CompleteAvailable from 2008/07/01E-Reserve CMS Course Packs Link Print More Info