JMG Arsbok

Publisher:Institutionen för journalistik och masskomminikation (JMG) vid Göteborgs universitet
ISSN:1651-8535
Available online:Availability
Free E- JournalsAvailable from 2002